bitişmək

bitişmək
f. Bir-birinə qovuşub birləşmək, yapışmaq, calanmaq. Almanın calağı bitişibdir. Yaranın ağzı bitişdi. Sınan şüşə çətin bitişər. – Borular bir-birinə bitişdi və sonra xırıldayaraq yavaş-yavaş quyuya getməyə başladı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bitişmə — «Bitişmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovuşmaq — 1. f. 1. Birləşmək, bitişmək. İki yolun qovuşduğu nöqtə. Çayın qolları kəndin yanında qovuşur. Çayların suyu birbirinə qovuşub axırda dənizə tökülür. – Turşsu çayların içi ilə Araza axır, Kürə qovuşur. S. R.. 2. məc. Bir şeylə birləşərək onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cénobitisme — cénobite [ senɔbit ] n. m. • XIIIe; lat. ecclés. cœnobita, de cœnobium « monastère », gr. koinobion ♦ Didact. Religieux qui vivait en communauté (dans les premiers siècles chrétiens). ⇒ moine. « Anachorètes et cénobites vivaient dans l abstinence …   Encyclopédie Universelle

  • exorbitisme — [ɛgzɔʀbitism] n. m. ÉTYM. 1897; de ex , orbite, et isme. → Exorbité. ❖ ♦ Méd. Exophtalmie très prononcée, accompagnée d une saillie des tissus qui entourent le globe oculaire …   Encyclopédie Universelle

  • monasticism — n 1. monkhood, monachism, ceno bitism, monkism, friarhood, brotherhood, monkdom, (usu. contemptuous) monkery; the cloister, the contemplative life, life of prayer, the better part; sisterhood, nunhood, nunship. 2. asceticism, self denial, self… …   A Note on the Style of the synonym finder

  • bitməx’ — (Qazax) bitişmək, sağalmaq. – Sağ qolum sınmışdı, indi bitif; – Görəsən, Qasımın sınan qılçası bitifmi? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • idğam — ə. qovuşma, bitişmə, birləşmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ittisal — ə. 1) bitişmə, yapışma; 2) kipləşmə, birləşmə; 3) yaxınlıq; 4) əlaqə saxlama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqarinə(t) — ə. 1) bitişmə, birləşmə, yaxınlaşma; 2) astronomiyada: ulduzların bir birinə yaxınlaşması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • peyvənd — f. 1) bitişik, bitişmə; 2) calaq növü; 3) əlaqə, bağlılıq; 4) yoluxucu xəstəliklərə qarşı bədənə vaksin yeritmə və həmin əməliyyatın özü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”